تفاوت بیت و بایت در محاسبه سرعت اینترنت در چیست؟

با گسترش دسترسی افراد به اینترنت، پرسش‌ها و ابهامات بسیاری برای کاربران در مورد نحوه محاسبه سرعت واقعی اینترنت و اصطلاحاتی مانند کیلوبایت و کیلوبیت به وجود می‌آید.
ماهان‌نت در این مطلب سعی دارد تا با استفاده از ساده‌رین عبارت‌ها، پاسخی مناسب برای تمام ابهامات کاربران ارائه نماید.

تفاوت بیت و بایت

تفاوت بیت و بایت در محاسبه سرعت اینترنت در چیست؟

تفاوت بیت و بایت در محاسبه سرعت اینترنت در چیست؟

معمولاً کاربران در ارزیابی سرعت اینترنت دچار ابهام می‌شوند چرا که شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP)، این سرعت را با واحد کیلوبیت در ثانیه یا مگابیت در ثانیه (که برای سنجش سرعت انتقال داده در شبکه به‌کار می رود) اعلام می کنند؛ اما کاربران آن را با واحد حجم فایل‌ها (کیلوبایت یا مگابایت) اشتباه می‌گیرند.

زمانی‌که مشترک برای دریافت یک خط اینترنت درخواست می‌دهد، برحسب نیاز کاربر (کاربر خانگی یا سازمانی)، سرویس‌های متفاوتی از جمله 256، 512 و… با واحد «کیلوبیت در ثانیه» به ایشان پیشنهاد داده می‌شود.
نکته‌ای که باید به آن توجه شود، واحد سرعت این سرویس یعنی کیلوبیت در ثانیه (Kilo bit per second) است که کلمه بیت با حرف کوچک انگلیسی b در آن مشخص می شود و به‌صورتKbps نمایش داده می‌شود.
اما واحد دیگری نیز به نام «کیلوبایت بر ثانیه» وجود دارد که  کلمه بایت با حرف بزرگ انگلیسی B درآن مشخص می شود و به‌صورت KBps نمایش داده می‌شود.
درواقع هر کیلو بیت معادل 1024b و هرکیلوبایت معادل 1024B است.
باتوجه به این‌که هر یک بایت (1 Byte) از 8 بیت (8 Bit) تشکیل شده است، سرعت‌هایی که شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی به مشترکین عرضه می کنند باید به 8 قسمت تقسیم شود تا به سرعت دانلود کاربر تبدیل شود.
این بدان معناست که کاربران اینترنت، سرعت اتصال خود را اغلب برحسب کیلوبایت مشاهده می کنند و این موضوع ممکن است سوءتفاهم که برای مثال چرا زمانی‌که سرعت اینترنت 128 کیلوبیت در ثانیه 128Kbps است، نرم‌افزارهای تست سرعت اینترنت، این اتصال را 16 کیلوبایت در ثانیه 16KBps نمایش می‌دهد!
برای مثال سرعت نمایش داده شده توسط نرم‌افزارهای تست سرعت برای سرویس‌های 256Kbps و 512Kbps، به‌ترتیب برابر با 32KBps و 64KBps است.
اما طبق تحقیقات انجام شده توسط ماهان‌نت، بیش از نیمی از مشترکان اینترنت، ایده‌ای درباره این واحدها ندارند.