لوگو ماهان نت

بارگذاری مدارک

لطفا تصویر کارت ملی و احراز هویت را بارگذاری کنید.

حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
لطفا تصویر کارت ملی خود را بارگذاری کنید.
حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
لطفا کارت ملی را کنار چهره خود بگیرید و به همراه این نوشته عکس بگیرید: "اینجانب {نام و نام خانوادگی} تقاضای دریافت اینترنت ماهان نت را دارم."