تعرفه اینترنت tdlte ماهان نت
طرح ها و تعرفه های اینترنت TD-LTE ماهان نت

طرح‌ها و تعرفه‌های اینترنت TD LTE ماهان نت

درباره خدمات اینترنت نسل چهارم

ماهان‌نت برای بهره‌مندی مشترکان خود از اینترنت پرسرعت TD-LTE و مطابق با تنوع نیاز کاربران، طرح‌های پرسرعت متنوعی را ارائه نموده است. در این صفحه شما می‌توانید تعرفه اینترنت TD-LTE را به همراه قیمت اینترنت ماهان نت مشاهده کرده و با انتخاب هر یک از این طرح‌ها به همراهان ماهان‌نت بپیوندید. برای خرید بهترین اینترنت TD LTE ایران، کافی است تا وارد صفحه فروشگاه ماهان نت شوید:

اینترنت TD-LTE ماهان نت

عیدی خرید اینترنت lte

بسته های پیشنهادی TD-LTE نامحدود ویژه ثبت نام اولیه

ماهان نت طرح‌ها و تعرفه‌های ویژه‌ای را برای همراهان تازه خود در نظر گرفته است. با انتخاب بسته‌های پیشنهادی TD-LTE نامحدود ماهان نت می‌توانید با تخفیف ویژه از سریع‌ترین اینترنت ایران بهره مند شوید:

بسته های پیشنهادی TD-LTE ویژه ثبت نام اولیه

ماهان نت طرح‌ها و تعرفه‌های ویژه‌ای را برای همراهان تازه خود در نظر گرفته است. با انتخاب بسته‌های پیشنهادی TD-LTE ماهان نت می‌توانید با تخفیف ویژه از سریع‌ترین اینترنت ایران بهره مند شوید:

بسته‌های اینترنت TD LTE ماهان نت؛ متنوع و مقرون به صرفه

در این‌جا می‌توانید تعرفه اینترنت TD LTE ماهان نت برای مشتریان خانگی با سرعت 2 تا 20 مگابیت و مشتریان حرفه‌ای با سرعت 2 تا 80 مگابیت بر ثانیه را مشاهده کنید. هم‌چنین در صورت نیاز به حجم بیشتر، می‌توانید از ترافیک اضافه بهره مند شوید.

چهل و پنج روزه

45 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

178،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
چهل و پنج روزه

65 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

245،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

105 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

395،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

120 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

535،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

230 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

825،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
یک ماهه

35 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

135،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
یک ماهه

80 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

285،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
چهل و پنج روزه

35 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

140،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

115 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

420،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

145 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

515،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

210 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

699،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

150 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

595،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

200 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

382،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

280 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

980،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

330 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1،090،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

390 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1،270،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

560 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1،790،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

285 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1،050،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

455 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1،590،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

565 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1،865،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

790 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

2،460،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

1،115 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

3،450،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

1565 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

4،600،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

3 گیگ اینترنت

19،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

5 گیگ اینترنت

25،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

10 گیگ اینترنت

47،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

20 گیگ اینترنت

89،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

40 گیگ اینترنت

175،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

80 گیگ اینترنت

320،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

100 گیگ اینترنت

375،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

170 گیگ اینترنت

599،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

255 گیگ اینترنت

870،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

300 گیگ اینترنت

995،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

340 گیگ اینترنت

1،060،000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

500 گیگ اینترنت

1،535،000 تومان

کد تاییدیه سرویس‌های 2 تا 20 مگابیت 523358،523359،523361 ، سرویس‌های 8 تا 80 مگابیت 523362،523357،523358،523359،523361 و ترافیک اضافه 523376،523379 می‌باشد.

? نکات زیر را مطالعه نمائید
  • در سرویس‌های زیر انتقال ترافیک وجود ندارد.
  • برای خرید ترافیک باید یکی از بسته‌های ترافیکی انتخاب شوند.
  • تمامی طرح ها از پشتیبانی 24 ساعته ماهان‌نت برخوردار هستند.
  • مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به قیمت‌های ذکر شده مالیات بر ارزش افزوده (معادل 9%) اضافه خواهد شد.
  • تمام سرعت‌های ذکر شده ثابت هستند و ماهان‌نت هر یک از سرویس‌ها را با تضمین 95 درصد اوقات، در دسترس مشترکان قرار می‌دهد.
  • خدمات عرضه شده به مشترکان ماهان‌نت مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
تماس با ماهان نت

تماس با ماهان نت

ما در هر لحظه از شبانه روز شنونده صحبت های شما و آماده ارائه مشاوره به شما هستیم.