طرح‌ها و تعرفه‌های اینترنت TD LTE ماهان نت

درباره خدمات اینترنت نسل چهارم

ماهان‌نت برای بهره‌مندی مشترکان خود از اینترنت پرسرعت TD-LTE و مطابق با تنوع نیاز کاربران، طرح‌های پرسرعت متنوعی را ارائه نموده است. در این صفحه شما می‌توانید تعرفه اینترنت TD-LTE را به همراه قیمت اینترنت ماهان نت مشاهده کرده و با انتخاب هر یک از این طرح‌ها به همراهان ماهان‌نت بپیوندید. برای خرید آنلاین بهترین اینترنت TD LTE ایران، بعد از انتخاب طرح مورد نظر کافی است تا وارد فروشگاه ماهان نت شوید:

اینترنت TD-LTE ماهان نت

بسته های پیشنهادی TD-LTE ویژه ثبت نام اولیه

ماهان نت طرح‌ها و تعرفه‌های ویژه‌ای را برای همراهان تازه خود در نظر گرفته است. با انتخاب بسته‌های پیشنهادی TD-LTE ماهان نت می‌توانید با تخفیف ویژه از سریع‌ترین اینترنت ایران بهره مند شوید:

بسته‌های اینترنت TD LTE ماهان نت؛ متنوع و مقرون به صرفه

در این‌جا می‌توانید تعرفه اینترنت TD LTE ماهان نت برای مشتریان خانگی با سرعت 2 تا 20 مگ و مشتریان حرفه‌ای با سرعت 2 تا 40 مگابیت بر ثانیه را مشاهده کنید. هم‌چنین در صورت نیاز به حجم بیشتر، می‌توانید از ترافیک اضافه بهره مند شوید.

چهل و پنج روزه

45 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

165000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
چهل و پنج روزه

65 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

225000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

105 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

365000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

120 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

500000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

230 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

755000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

675 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

1960000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
یک ماهه

25 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

93133 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
یک ماهه

35 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

125000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
یک ماهه

80 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

261471 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
چهل و پنج روزه

35 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

130000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

80 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

290000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

115 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

385000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

145 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

475000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

210 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

640000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

110 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

455000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

150 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

550334 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

185 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

789000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

200 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

280000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

280 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

895000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

300 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1078500 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

330 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

990000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

390 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1150000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

560 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1624000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

285 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

965000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

455 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1455000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

565 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

1695000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

730 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

2113788 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

790گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

2220000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

1115 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

3120000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

1565 گیگ اینترنت

سرعت تا 80 مگابیت بر ثانیه

4140000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

3 گیگ اینترنت

175000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

5 گیگ اینترنت

23000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

10 گیگ اینترنت

44000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

20 گیگ اینترنت

83000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

40 گیگ اینترنت

161000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

80 گیگ اینترنت

295000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

100 گیگ اینترنت

345000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

170 گیگ اینترنت

548000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

255 گیگ اینترنت

792000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

300 گیگ اینترنت

915000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

340 گیگ اینترنت

958000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.

کد تاییدیه سرویس های 2 تا 20  مگ  518802 ، سرویس های 2 تا 80مگ  518802 ، 519342، 519287، 520052  و ترافیک اضافه  519342 می باشد.

? نکات زیر را مطالعه نمائید
  • در سرویس‌های زیر انتقال ترافیک وجود ندارد.
  • برای خرید ترافیک باید یکی از بسته‌های ترافیکی انتخاب شوند.
  • تمامی طرح ها از پشتیبانی 24 ساعته ماهان‌نت برخوردار هستند.
  • مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به قیمت‌های ذکر شده مالیات بر ارزش افزوده (معادل 9%) اضافه خواهد شد.
  • تمام سرعت‌های ذکر شده ثابت هستند و ماهان‌نت هر یک از سرویس‌ها را با تضمین 95 درصد اوقات، در دسترس مشترکان قرار می‌دهد.
  • خدمات عرضه شده به مشترکان ماهان‌نت مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
تماس با ماهان نت

تماس با ماهان نت

ما در هر لحظه از شبانه روز شنونده صحبت های شما و آماده ارائه مشاوره به شما هستیم.