گروه انتقال داده ماهان از نشان و هویت بصری جدید خود رونمایی کرد. نشان (لوگو) جدید، همچنان مبتنی بر نام «ماهان‌نت» است؛ اما پیام صیادی – مدیر هنری مجموعه – کوشیده با نگاهی بِروزتر، آن را به گونه‌ای طراحی کند که ارتباط گرم و صمیمانه‌تری با مخاطبان برقرار کند. حفظ سادگی در طراحی و القاء چابکی و پویا بودن شرکت، اصل بنیادین در اجرای این نشان است.
گفتنی است علاوه بر نشان، هویت بصری سازمانی مجموعه نیز دستخوش تغییراتی شده است، که به‌تدریج شاهد اعمال آن روی تمام محصولات و خدمات خواهیم بود.
گروه شرکت‌های انتقال داده ماهان امیدوار است این تغییرات باعث رضایت بیشتر مشترکان و دوستان گرامی شود.