شرکت هلدینگ شرکتی سهامی است که دارای شرکت‌های زیرمجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی است ، رویکرد مدرن درصدد همکاری برای وسعت بخشیدن به دامنه کاری است و در مقابل آن رویکرد سنتی به دنبال انحصار طلبی و ارتباط بر اساس ضابطه می باشد ، هلدینگ مجموعه ای از شرکتهای فعال در حوزه های مختلف می باشد که قابلیت توسعه و رشد بسیاری را خواهند داشت و از سوی دیگر هلدینگ ها به دنبال ایجاد فضای رقابت سالم در بازار بوده و انحصار طلبی را از میان بر خواهند داشت.

شرکت گروه انتقال داده ماهان در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را با رویکرد به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز نموده و سعی در توسعه خدمات قابل ارائه در این حوزه دارد ، شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ انتقال داده ماهان به شرح ذیل می باشند :

ماهان نت

ماهان ارتباط (ماهان ویپ)