افزایش کیفیت اینترنت پرسرعت در ایران

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اعلام کرد که با حذف واسطه‌ها از ارتباطات بین‌الملل ایران با اپراتورها ارتباطی در دنیا، به کیفیت اینترنت کشور ایران خواهد افزود.

محمدجواد آذری جهرمی دیروز اعلام کرد «از آخر همین هفته، شرکت‌هایی که در ارتباط بین‌الملل ایران با ۱۷۰ اپراتور ارتباطی و محتوایی واسطه بودند، حذف می‌شوند و بر اثر این اقدام، کیفیت اینترنت بهبود می یابد».

معاون وزیر ارتباطات گفت از روز پنج شنبه واسطه‌های متعدد حذف می‌شوند و ارتباطات بین‌الملل ایران با ۱۷۰ اپراتور ارتباطی و محتوایی به صورت مستقیم برقرار خواهد شد.

افزایش کیفیت اینترنت پرسرعت در ایران

افزایش کیفیت اینترنت پرسرعت در ایران

مدیرعامل زیرساخت همچنین اظهار کرد «اثرات این کار بهبود جدی کیفیت اینترنتی تحویلی زیرساخت به اپراتورهای ایرانی و نیز بهبود کیفیت سرویس‌های ایرانی مستقر در شبکه ملی اطلاعات در سایر کشورهای دنیا خواهد بود».

آقای جهرمی در آخر اظهار امیدواری کرد که شرایط مناسبی برای کسب و کارهای سرویس‌های ایرانی در خارج از مرز ایران نیز فراهم شود.

وی تاکید کرد «این مهم براساس سند الزلمات توسعه شبکه ملی اطلاعات و بازطراحی شبکه ارتباطات بین‌الملل ایران و اصلاح مدل‌های مسیریابی سابق و عقد تفاهم بین‌المللی متعدد است».