ارتباط بین دفاتر به امکان استفاده از منابع سازمان‌، اطلاعات مشترک، نرم‌افزارها، ارتباطات تلفنی و غیره در سازمان‌هایی گفته می‌شود که بیش از یک دفتر دارند. معمولاً شعبه اصلی هر سازمان از امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری پیشرفته‌تری بهره‌مند است. اما هزینه راه‌اندازی این سرویس‌های پیشرفته در سایر شعبه‌ها بالا خواهد بود.

ماهان ‌نت با عرضه راه‌کار ارتباطی، امکان ایجاد ارتباط یکپارچه را بین دفاتر پراکنده در داخل یا خارج از کشور فراهم کرده است.ارتباط بین دفاتر

ارتباط بین دفاتر یکی از بهترین راه‌کارهای ارتباطی استفاده از شبکه خصوصی مجازی است که اطلاعات را از طریق یک شبکه عمومی انتقال می‌دهد. شبکه خصوصی مجازی از الگوریتم‌های رمزنگاری شده استفاده می‌کند تا انتقال اطلاعات کاملاً به صورت امن انجام شوند. درنتیجه با استفاده از این فناوری، گویی فاصله‌های فیزیکی بین دفاتر از بین می‌رود و کاربران در یک شبکه قرار دارند.