نوشته‌ها

کاربران شبکه‌های اجتماعی به بیش از ۳ میلیارد نفر می‌رسند

طبق گزارش‌های منتشر شده از Global Digital Statshot، تعداد کاربرا…
تراگراف: اینترنت بی‌سیم فیس‌بوک

تراگراف: اینترنت بی‌سیم فیس‌بوک

تراگراف: اینترنت بی‌سیم فیس‌بوک یکی از اهداف فیسبوک این است که به ه…
تراگراف: اینترنت بی‌سیم فیس‌بوک

رکورد سرعت انتقال داده بی‌‌سیم شکست

فیس‌بوک رکورد سرعت انتقال داده بی‌‌سیم را شکست فیس‌بوک با مخابره داده به …