نوشته‌ها

اینترنت در سال ۲۰۱۷ به مدت ۲۴ ساعت قطع می‌شود

با فرارسیدن آخرین روزهای سال ۲۰۱۶ شرکت‌ها و محققان حوزه تکنول…