نوشته‌ها

گوگل ۱۰۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین می‌کند

از سال ۲۰۱۷ گوگل تمام انرژی مورد نیاز پایگاه‌های داده و ادارات خود …

غول‌های تکنولوژی در سال ۲۰۱۷ از انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند

انرژی تجدیدپذیر با نام انگلیسی Renewable Energy، به نوعی از انرژی …