ماهان نت در جشنواره اینترنت پرسرعت TD-LTE، ارزانترین سرویس های اینترنت را با سرعت 8 تا 80 مگابیت برثانیه ارائه می کند. تمام سرویس های ماهان نت با تضمین سرعت و در سراسر ایران ارائه می شوند.