حتماً برای شما هم پیش آمده که در خانه‌ها یا ساختمان‌های بزرگ، به‌دلیل بُعد مسافت با افت سیگنال اینترنت مواجه می‌شوید و مودم را هرجایی هم که قرار می‌دهید، همچنان سیگنال‌های اینترنت کافی نیستند. یا این‌که موانع و دیوارهای بین شما و مودم به‌قدری زیاد است که سیگنال‌های شبکه به‌خوبی انتقال داده نمی‌شوند. در چنین شرایطی یکی از راه‌‌حل‌های ارزان‌قیمت و کارآمد، استفاده از «ریپیتر» یا تکرارکننده‌ها است. تکرارکننده‌ها وظیفه دارند هر جا که بیم تضعیف سیگنال می‌رود (چه در شبکه‌های کابلی و چه بی‌سیم)، با دست‌به‌دست کردن آن، از افت سیگنال شبکه جلوگیری کنند.
ریپیترها از یک فرستنده و گیرنده تشکیل شده‌اند، که سیگنال‌های ضعیف را در فرکانس مشخصی دریافت می‌کنند و آن را به صورت تقویت شده، در فرکانسی دیگر ارسال می‌نمایند. به طور معمول، سیگنال‌های موجود در یک کابل (یا امواج Wi-Fi)، تا مسافت مشخصی حرکت می‌کند؛ اما بعد از آن مسافت، سیگنال ضعیف شده و از بین می‌رود. با استفاده از ریپیتر، این سیگنال قبل از ضعیف شدن، بازسازی شده و از نو به ادامه مسیر ارسال خواهد شد.
با استفاده از تکرارگر، یک شبکه در منطقه بزرگ، به سادگی گسترش پیدا می‌کند. همچنین امکان ارتباط بین انواع راه‌های ارسال داده را نیز میسر می‌کند. با ماهان‌نت در معرفی محصولی برای تقویت سیگنال‌های شبکه، همراه باشید.

با استفاده از ریپیتر، یک شبکه در منطقه بزرگ، به سادگی گسترش پیدا می‌کند. همچنین امکان ارتباط بین انواع راه‌های ارسال داده را نیز میسر می‌کند. این وسیله، حداکثر فاصله‌ای که یک کابل شبکه گسترده می‌شود را افزایش می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که شبکه‌محلی به دو قسمت تقسیم شود.

به طور معمول، سیگنال‌های موجود در یک کابل، تا مسافت مشخصی حرکت می‌کند؛ اما بعد از آن مسافت، سیگنال ضعیف شده و از بین می‌رود. با استفاده از ریپیتر، این سیگنال قبل از ضعیف شدن، بازسازی شده و به ادامه مسیر ارسال خواهد شد.

ریپیترها از پنج قسمت تقسیم می‌شوند که به ترتیب به شرح هر یک پرداخته‌ایم:

  • دوبلکسر:

    دوبلکسر که با نام دو طرفه کننده نیز شناخته می شود، نقش مهمی را در دستگاه‌های ریپیتر ایفا می‌کند. درواقع، دوبلکسر وظیفه دارد سیگنال‌های ورودی و خروجی را از یکدیگر تفکیک کند. با استفاده از دوبلکسر، بسامدهای مشخص شده به دستگاه‌ وارد شده و از ورود سایر آن‌ها جلوگیری می شود.

  • گیرنده:

    وظیفه گیرنده‌ها دریافت سیگنال‌های رادیویی است. گیرنده‌ها دستگاه‌هایی برای تشخیص سیگنال‌های ضعیف هستند که سیگنال را برای ریپیتر، قابل شنیدن می‌کند.

  • فرستنده:

    فرستنده‌ها دارای یک نوسان‌ساز و یک تقویت‌کننده توان هستند که صدا را با فرکانس ارسالی تلفیق کرده و با تقویت‌کننده توان، قدرت سیگنال را برای ارسال به نقاط دورتر بالا می‌برد.

  • کنترل‌کننده:

از کنترل‌کننده‌ها برای بهینه‌سازی عملکرد ریپیترها استفاده می‌شود. کنترل‌کننده‌ها دارای ضبط خودکار پیام‌های تبادل شده هستند.