ماهان‌نت پیشنهادهای جدیدی برای سرویس اولیه اینترنت پرسرعت ADSL2+ مطرح کرده است.

به گزارش روابط عمومی ماهان‌نت، با درنظر گرفتن نیازها و درخواست مشترکان، بسته‌های جدیدی برای تهیه سرویس اولیه اینترنت پرسرعت ADSL2+ ماهان‌نت طرح شده‌ است.

بر این اساس، سرویس‌هایی اینترنت ماهان‌نت با سرعت ۲ مگابیت بر ثانیه با حجم ترافیک بالا و قیمت استثنایی عرضه می‌شوند.

پیشنهاد اول

اولین پیشنهاد ماهان‌نت برای سرویس ADSL2+ با سرعت ۲ تا ۱۶ مگابیت برثانیه است. طی این پیشنهاد، ۴۰۰ گیگابایت اینترنت با سرعت ۲ مگابیت برثانیه، تنها به قیمت ۲۲۰ هزار تومان عرضه می شود. گفتنی است کاربر می‌تواند از ۲۰۰ گیگابایت حجم خود برای ترافیک بین‌الملل استفاده کند. همچنین امکان مصرف ترکیبی ترافیک داخلی و بین‌الملل وجود دارد.

پیشنهاد دوم

پیشنهاد دوم ماهان‌نت برای سرعت ۲مگابیت، با ۲۰۰ گیگابایت حجم است. این سرویس با قیمت ۱۷۰ هزار تومان در اختیار متقاضیان در سراسر ایران قرار گرفته است. همان‌طور که قبلاً گفته شد، کاربران می‌توانند تمام حجم ۲۰۰ گیگابایت را برای ترافیک داخلی و یا ۱۰۰ گیگابایت برای ترافیک بین‌الملل استفاده کنند؛ همچنین امکان استفاده از ترافیک بین الملل و داخلی به صورت ترکیبی نیز وجود دارد.

نکته:

به قیمت‌های اشاره شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می شود.

سرویس‌های بالا فقط به عنوان سرویس اولیه قابل استفاده هستند، و مشترکان جهت تمدید سرویس خود می‌توانند از سایر طرح‌ها استفاده کنند.

برای دریافت هر یک از این سرویس ها به صفحه ثبت نام جدید مراجعه نمایید.