ماهان بلاگ

مهر ۲۵, ۱۳۹۵

تعداد کاربران Stories اینستاگرام به ۱۰۰ میلیون نفر در روز رسید

دو ماه پیش هنگامی که ابزار Stories اینستاگرام راه‌اندازی شد، شک و تردید زیادی در مورد میزان استقبال از آن وجود داشت. اما حالا گزارش‌ها نشان […]