[bread_crumb]

گروه انتقال داده ماهان

گروه انتقال داده ماهان در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را با رویکرد به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز نموده و سعی در توسعه خدمات قابل ارائه در این حوزه دارد.

گروه انتقال داده ماهان دارای شرکت‌های زیرمجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی است ، رویکرد مدرن و اصلی مدیران درصدد همکاری برای وسعت بخشیدن به دامنه کاری است. این شرکت مجموعه ای از شرکتهای فعال در حوزه های مختلف می باشد که قابلیت توسعه و رشد بسیاری را خواهند داشت و از سوی دیگر  به دنبال ایجاد فضای رقابت سالم در بازار بوده و انحصار طلبی را از میان بر خواهند داشت.

شرکتهای زیر مجموعه گروه انتقال داده ماهان به شرح ذیل می باشند :

ماهان نت

ماهان ویپ

ماهان سلامت

ماهان پیجر

X