چشم اندازها

 

چشم انداز ماهان نت ارتقاء به برترین شرکت ارائه دهنده خدمات انتقال داده در سطح کشور با دستیابی به اهداف زیر است:

 

  • پشتیبانی و پایداری در ارائه و ارتقاء سطح کیفی خدمات
  • استفاده بهینه از منابع و امکانات
  • آخرین تکنولوژی در توسعه سیستمها و بکارگیری تجهیزات
  • نوآوری در ارائه خدمات به مشترکین
  • لحاظ نمودن نیازها و الزامات صنعت فناوری اطلاعات در طراحی، توسعه و ارائه خدمات
  • یادگیری، نوآوری و توسعه کارکنان
  • اخذ جایزه ملی کیفیت در سطح تندیس
  • نگهداری و حفظ رضایت مشترکین در بالاترین سطح
  • رهبری منسجم و ثبات در مقاصد