مدیر و معاونین

علی ذاکر - مدیرعامل


علی ذاکر از جمله مدیران جوان و موفق ایرانی، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی می باشند. ایشان فردی خلاق و ایده پرداز بوده که در سنین جوانی علیرغم مشغله زیاد توانستند در چندین شرکت به عضویت هیئت مدیره درآمده یا با عنوان مدیر عامل سکان هدایت عملیاتی و راهبردی آن مجموعه را در دست گیرند. با تصمیم هیئت مدیره گروه شرکتهای انتقال داده ماهان ایشان از سال 1387 به عنوان مدیرعامل منتصب شدند.

سخن مدیرعامل

معاون مالی

شهپر شیرویه


ایشان فارغ التحصیل رشته حسابداری در مقطع کارشناسی بوده و به عنوان معاون مالی از سال 1387 با ماهان نت همکاری داشته اند. شفافیت مالی و مدیریت هزینه های مجموعه مرهون زحمات ایشان می باشد.

معاون فروش و بازاریابی

سام ربیع زاده


ایشان فارغ التحصیل رشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد بوده و به عنوان معاون فروش از سال 1391 با ماهان نت همکاری داشته اند. فروش گسترده ماهان نت مرهون زحمات ایشان می باشد.

معاون امور مشترکین

نعیمه ناصری


ایشان فارغ التحصیل رشته روابط عمومی در مقطع کارشناسی بوده و به عنوان معاون امورمشترکین از سال 1388 با ماهان نت همکاری داشته اند. برخورد مناسب و مشتری محور ماهان نت مرهون زحمات ایشان می باشد.