[bread_crumb]

معرفی VOIP

ویپ:

یکی از زیرمجموعه‌های گروه‌ انتقال داده ماهان، ماهان‌ارتباط است که پیش رو در حوزه خدمات تلفن تحت شبکه (ویپ) بوده است. این شرکت با استفاده از متخصصان کارآمد نرم‌افزار مدیریت مرکز تماس مبتنی بر هسته Asterisk را طراحی و پیاده‌سازی کرده است. بی شک این شرکت برای ارائه خدمات خود از ابتدا نرم‌افزار را طراحی و پیاده سازی کرده و نرم‌افزارهای موجود را ترجمه نکرده است.