سرعت 2 تا 40 مگابیت

سرعت 2 تا 40 مگابیت

سرعت 2 تا 20 مگابیت

تعرفه سرویس‌های TD-LTE ماهان‌نت، برای دو سرعت 2 تا 20 مگابیت برثانیه و 2 تا 40 مگابیت برثانیه عرضه شده است. برای مشاهده سرویس ها، روی علامت فلش یا تب مورد نظر کلیک کنید.

سرعت 2 تا 20 مگابیت

تعرفه اینترنت پرسرعت TD-LTE

سرعت 2 تا 40 مگابیت

تعرفه اینترنت پرسرعت TD-LTE