سخن مدیر عامل

همراه گرامی:

شکست همان جایی رخ میدهد که انسان در وجود خود احساس رضایت کند. این شعار ما را بر آن داشته تا هر چه داریم در راه اعتلای ماهان نت بگذاریم و نیک میدانیم این مقصد سخت و دور فقط از شاهراه رضایتمندی مشتریان و مخاطبان عزیزمان دست یافتنی خواهد بود.

مدیران و کارکنان ماهان نت هم پیمان شده اند تا تمام تلاش خود را جهت رضایتمندی مشتریان و مخاطبان خود انجام دهند. در اینجا از همه کسانی که کمبودها و مشکلات را صبورانه تحمل کرده اند و ما را در مسیر یاری رسانده اند تشکر و قدردانی مینماییم.